top of page

Fáze spánku

Spánek je proces organismu, kdy dochází v našem těle k útlumu fyzického i duševního napětí a ke změnám činnosti mozku.

Na kvalitu spánku má vliv mnoho faktorů, jako například výběr vhodné postele, matrace atd. Ihned po probuzení však poznáme, zda náš spánek byl kvalitní a plnohodnotný a to podle toho, zda se cítíme odpočatí a plní psychické i fyzické síly. Spánek se dělí také na určité fáze a my Vám je chceme představit.

Usínání – jedná se o první fázi, která může trvat několik sekund, ale také 15 až 20 minut. Jistě to znáte sami. Jeden člověk ulehne do
postele a už o sobě neví, zatímco druhý usíná ještě několik dalších minut poté, co ulehl. V této fázi například měníme polohu těla.
Vnímáme okolní svět, ale nevšímáme si ho. Dýcháme hluboce a pomalu, snižuje se nám krevní tlak i tepová frekvence.

NREM – tato fáze spánku se dělí ještě na další čtyři stádia:
1. stadium: usínání, trvá jen několik minut, svaly se uvolňují.
2. stadium: toto stadium trvá asi 20 minut, klesá teplota těla a zpomaluje tep.
3. stadium: jedná se o hluboký spánek, kdy se člověk velmi těžko budí. Na zavolání jménem se ale probudí.
4. stadium: jedná se již o velmi hluboký spánek, člověk je nejobtížněji probuditelný. Třetí a čtvrté stádium můžeme slyšet také pod
pojmem delta spánek.

REM – je zkratkou pro Rapid Eye Movements, což znamená rychlé oční pohyby. Tyto pohyby trvají zpravidla 10-20 sekund. V této fázi se nám zdají velmi živé sny, a pokud se v tuto chvíli probudíme, budeme si je i pamatovat. Úseky REM fáze se střídají 4-5 krát během jedné noci. V této fázi spánku dýcháme těžce a nepravidelně. Tato fáze spánku se liší i věkem. U novorozených dětí trvá až 80 % spánku, u dospělých pak 20-25 % doby. REM fáze byla prokázána u všech druhů savců a například u delfínů tvoří pouze 2% spánku. Malou zajímavostí ve fázi REM spánku je, že dochází ke změnám průtoků krve, což u mužů vyvolává erekci. Co se týká srdeční frekvence, hodnoty se zvyšují, jak při bdělém stavu.

Snění – jak už jsme psali, převážná většina snů se odehrává v REM fázi. V NREM fázi je snů mnohem méně a jsou kratší i méně živé.
Sen je reakce na vnitřní i vnější podněty a je to prožitek emocí a myšlenek, ve kterém si náš duševní život dělá, co chce. Běžně se nám za noc zdá 8-10 snů, ale 90 % z nich zapomeneme. Snít mohou i nevidomí lidé, ti však nemají sny v obrazech, ale ve smyslech jako je sluch, čich nebo dotek. Sny chrání náš spánek a reagují na vnější podněty, aby zabránily probuzení. Sny nemusí být pouze barevné. Víte, že někteří lidé sní pouze v černobílé?

Sny se zdají dokonce i zvířatům. Pokud máte doma nějakého chlupatého mazlíčka, jistě jste ho již někdy viděli ve spánku poblafkávat nebo pohybovat tlapkami jako v běhu. Často se také stává, že nám sen říká, co se právě děje s tělem. Například se Vám zdá, že nutně potřebujete na záchod a jak se probudíme, zjistíme, že máme opravdu plný močový měchýř.

Ať se Vám zdá cokoliv, přejeme Vám jen ty hezké sny plné barev a radosti.

žena spí
bottom of page