top of page

Štandart BPPO

Firma Štandart BPPO, s.r.o vznikla v roce 2016 a to ze živnosti Pavol Konýček - Štandart BP která vznikla v roce 1996. Naše firma se více než 20 let zabývá kompletními službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před požármi , pracovně zdravotní služby a ochranou osobních údajů společně s implementací nových předpisů které přináší evrópská legislativa jako např. GDPR, nový zákon o odpadech, slovenské technické a evropské ISO normy, novela zákona o ochraně před legalizací příjmů z trestní činnosti a pod.

Kontakty

Dům nábytku Štach

T.G. Masaryka 11/9, Břeclav

Vchod z ulice Za Bankou

739 024 261

standart-bppo-(10)2023-11-24-15-51-43.png
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page